2004

 • పునర్జన్మ
 • భాగవత సప్తాహము
 • ఈసోటరిక్ సైకాలజీ
 • గురుసత్తా మహోత్సవములు
 • షిరిడీ సాధనా క్యాంప్
 • దత్త
 • గురుపౌర్ణమి
 • గురువుల ప్రణాళిక
 • జ్ఞాన యజ్ఞము
 • కార్యకర్తలు
 • దీక్ష
 • ఆర్ కె గ్రూప్
 • పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య గ్రూప్
 • శ్రీ అరబిందో గ్రూప్
 • బి.కె.గూడా సనాతన ధర్మము
 • కాన్సర్ క్యూర్ టిప్స్
 • గానగాపురము
 • హైకోర్టునందు వర్క్ షాప్
 • మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్
 • పౌర్ణమి ధ్యానము
 • ఐశ్వర్యము యొక్క మానసిక స్ధితి
 • శ్రీ అరబిందో
 • శ్రీ రామశర్మ ఆచార్య
 • శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస
 • యజ్ఞోపవీత సంస్కారము
 • మిషన్ ఆర్ కె సంస్థ
 • సహ్యాద్రి దత్త ఆశ్రమము సాధనా సత్రము
 • సంజీవనీ
 • 4 వర్ఛస్సులు
 • నవరాత్రి సాధన
 • హిమాలయ యాత్ర
 • జిల్లెళ్ళమూడి సాధనా సత్రము
 • కల్ప సాధనా సత్రము
 • సంజీవినీ ఆహారము
 • సంస్కారము
 • ఆత్మ మరియు దాని విధానం
 • గుంటూరు మహా యజ్ఞము
 • యోగాసనములు
 • యోగా
 • జన్మదిన సంస్కారము
 • గాయత్రీ & ఆసన
 • గో సేవ - గీత
 • గురు గీత
 • గురుసత్తా మహోత్సవములు
 • ముద్రా విజ్ఞానము
 • పాతంజలి యోగా
 • సోలార్ సిస్టం పై సాధనా శిబిరము
 • శ్రీ అరబిందో
 • గాయత్రీ లలితా భాగవత యజ్ఞము
 • పూర్ణాహుతి
 • 2005

 • శ్రీ అరబిందో
 • శ్రీ లాహిరీ మహాశయా
 • శ్రీ రమణాశ్రమము
 • కుండలినీ & సెక్స్
 • ధ్యానము
 • సూర్యోపాసన
 • ధియోసఫీ సీక్రేట్ డాక్ట్రీన్
 • యజ్ఞ విద్య
 • గురుపౌర్ణమి
 • గురు & సాయి చరిత్ర
 • గురు స్థానము
 • యజ్ఞ శాస్త్రం
 • మనోమయ కోశము
 • లలితా పూర్ణిమ ధ్యానము
 • సమాధి యోగా సాధనా శిబిరము
 • శివ దీక్షా
 • యజ్ఞ
 • అరుణాచల గిరి ప్రదక్షిణ
 • భాగవతము
 • దేవాలయములు
 • ఈసోటరిక్ ఆస్ట్రాలజీ
 • గ్రహణము
 • గురుదేవుల ఉద్బోధన జాగృత ఆత్మల బాధ్యత
 • గురు స్థానము
 • సాయి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ
 • భారతీయ సంస్కృతి
 • ముద్రలు
 • ప్రదక్షిణ
 • సహస్రకుండీ యజ్ఞము
 • యుగ దీక్ష
 • భాగవత సప్తాహము
 • లలితా యజ్ఞము
 • సాయి పారాయణ
 • సత్య సాయి జన్మదినము
 • ధ్యాన విజ్ఞానము
 • ధియోసఫీ
 • టైం & మనీ
 • వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్
 • 108 కుండముల యజ్ఞము
 • గీతా పారాయణ
 • జీవన దేవతా సాధనా
 • కఠోపనిషద్
 • సైకాలజీ ఆఫ్ రిచ్నెస్స్
 • శ్రీ భరద్వాజ & శ్రీ సాయి
 • శ్రీ మహాలక్ష్మీ సాధనా శిబిరము
 • 2006

 • జీవన దేవతా సాధనా
 • లాహిరీ మహాశయ
 • సాయి లలితా
 • సంజీవినీ
 • శ్రీ అరబిందో
 • పం.శ్రీరామ శర్మ ఆచార్య
 • యోగా సంశ్లేషణ
 • శ్వాస
 • గురుపరంపర
 • గాయత్రీ మహా విజ్ఞాన్
 • గాయత్రీ కుండలినీ సావిత్రీ
 • భాగవత సప్తాహము
 • అమరావతీ కాలచక్రము
 • ఆత్మబోధ
 • పూర్ణహుతి_ తేలప్రోలు
 • ఉగాది
 • వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్సె
 • సాయి భజన
 • సోలార్ సిస్టం
 • తిరుమల సాధనా శిబిరము
 • దీక్ష
 • మన లక్ష్యము
 • సంజీవనీ
 • శాస్త్రీయ ఆధ్యాత్మికత
 • ప్రదక్షిణ
 • ఇంటింటా సాయి
 • కొత్త శకం విద్య
 • మౌంట్ శంబళ
 • గాయత్రీవెంట్రప్రగడ మీటింగ్
 • ట్విన్ హార్ట్ మెడిటేషన్
 • ఆత్మ మరియు దాని విధానం
 • లక్ష్మీ ప్రతిష్ఠ
 • లలితా
 • ఎపి వ్రతము
 • అగ్ని చేతనత్వములు
 • 7 ప్లేన్స్
 • శ్రధ్ధ ప్రజ్ఞ
 • యజ్ఞోపవీతము
 • హైరార్కీ
 • గ్లామర్
 • గాయత్రీ మహావిజ్ఞాన్
 • యజ్ఞము
 • ఆలోచన విప్లవం
 • ప్రదక్షిణ దక్షిణ
 • గీతా సూర్యోపాసన
 • రమణ-జిళ్ళెళ్ళమూడి అమ్మ
 • కొత్త సంవత్సరం సందేశం
 • మెనీ మాన్షన్స్
 • గీతాయజ్ఞము
 • ఈథెరిక్ డబల్
 • భద్రాచలము సాధనా శిబిరము
 • 2008

 • భగవద్గీత
 • కొత్త సంవత్సరం
 • ఒంగోలు పీఠం
 • ఉపనయన సంస్కారము
 • సహ్యాద్రి లక్ష్యాలు
 • క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం
 • ఉగాది
 • gyt_dsh
 • క్రాంతి ధర్మ సాహిత్యం పరిచయం
 • శ్రీ రామ నవమి
 • రహస్యము
 • VP_DSVV
 • జన్మదిన సంస్కారము
 • జన్మ శతాబ్దం
 • కార్యకర్తల ప్రణాళిక
 • పండాల్ కోసం విధానం
 • యజ్ఞము
 • కుండలినీ
 • యజ్ఞ శాస్త్రం
 • గురుపౌర్ణమి
 • కార్యకర్తలు
 • పౌర్ణమి ధ్యానం
 • SRKPH
 • US సమావేశంలో కాల్స్
 • యోగ
 • డైరీ గురించి
 • ఆత్మ బోద
 • DrRK_UStrip
 • నవరాత్రి వీడియో వివరణ
 • పరమ పూజ్య గురుదేవ్
 • పౌర్ణమి ధ్యానం
 • ఫి ఫి జీ పుట్టినరోజు
 • శ్రీ రామ కృష్ణ ధ్యానం హాల్
 • DrRK జన్మదిన సంస్కారము
 • కాకివాయి కార్యకర్తలు
 • నవరాత్రి
 • పాట విజువల్ ప్రసంగాలు
 • AWGPworks సహ్యాద్రి
 • PMS డైరీ
 • గాయత్రీ మలయాళ స్వామి
 • గురుదేవ్ సూచనలు
 • రుషి సంప్రదాయం
 • శివ దీక్షా
 • Vedic Mantras

 • Gayatri with gurudev
 • షట్చక్రములపై గాయత్రీ మంత్రము
 • కుండలినీ యోగ సాధన
 • Mahakamana శుభకామన - Great Desire.
 • Vedic Mantras
 • అనుగ్రహ మాలా మంత్రము
 • దత్త శరణాగతి మంత్రము
 • గాయత్రీ చాలీసా గాయత్రీ మంత్ర సంపుటీకరణముతో
 • గాయత్రీ మంత్రము 24 సార్లు ఉఛ్చారణ
 • ఫూ జ్యులు డా.మారెళ్ళ శ్రీ రామకృష్ణగారి ద్వారా గాయత్రీ మంత్రము
 • మహా లక్ష్మీ మంత్రము
 • శ్రీ విద్యారణ్య స్వామివారు రచించిన మహా లక్ష్మీ సంపూర్ణ సాధన
 • ఫూజ్యులు డా.మారెళ్ళ శ్రీ రామకృష్ణగారి ద్వారా ఓంకారోఛ్చారణ
 • ఫూజ్యులు డా.మారెళ్ళ శ్రీ రామకృష్ణగారికి హారతి
 • శ్రీ శ్రీరామకృష్ణ సమర్ధ సద్గురు దేవ మంత్రము
 • శ్రి కృష్ణ మంత్రము భాగవత మూలము
 • లలితా మూల మంత్రము
 • శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం
 • Only TItle (No date available on audio)
 • శ్వాస ప్రాణాయామము
 • 7 కిరణాలు
 • ఆధ్యాత్మికత
 • అన్నమయ కోశము
 • అనుగ్రహమాలా మంత్ర అక్షర సాధన
 • అనుగ్రహమాలామంత్ర దీక్ష
 • ఆశ్రమ లక్ష్యములు
 • అవతారములు
 • భాగవత మాహత్యము
 • భారత దేశము జగద్గురు పీఠము
 • చక్రములపై ధ్యానము
 • దత్తాత్రేయస్వామి ఆయుధములు
 • దత్తాత్రేయస్వామి సహస్రనామ స్తోత్రము- త్రిపురాంతకము
 • దత్త జయంతి - "ద్రాం" దీక్ష
 • దత్త ప్రదక్షిణలు
 • దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము
 • దీప యజ్ఞము - సూర్యకిరణములతో సంబంధము
 • దేవాలయములు - పురుషసూక్త ప్రాముఖ్యత
 • ధ్యాన స్ధితి
 • పంచతత్వాల విభజన - అవతరణ
 • దత్త జయంతి - "ద్రాం" దీక్ష ( Only Deeskha )
 • దుర్గా సప్తశతి - అమరత్వ సిధ్ధి కీలకము
 • దుర్గాష్టమి 1
 • దుర్గాష్టమి 2
 • ఈశావాస్యోపనిషత్
 • ఎక్స్టర్నెలైజేషన్ ఆఫ్ హైరార్కీ
 • ఆహారము తీస్కొనేటప్పుడు ఆచరించవలసిన నియమాలు -యంత్రము మంత్రము
 • గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రము -పారాయణ
 • గాయత్రీ చిత్రావళి
 • గాయత్రీ గీత
 • గాయత్రీ మంత్ర జపము
 • గాయత్రీ మంత్ర సాధన
 • గాయత్రీ సంహిత
 • గాయత్రీ సంహిత పారాయణ
 • గాయత్రీ స్మృతి
 • గాయత్రీ ఉపనిషత్ వివరణ
 • జ్ఞాన యోగము
 • గీత- సుందరాకాండ - సాధనా రహస్యములు
 • గురుదేవుల ఉద్బోధన
 • గురుధ్యానము
 • గురు మహిమ
 • గురుపాదుకా స్తోత్రము - సూర్యనమస్కారములు - చక్రములు
 • గురు పరంపర మన బాధ్యత
 • గురు పూజ
 • గాయత్రీ గీత
 • గురువును చేరుకోవడము ఎలా ?
 • హిరణ్యగర్భలోక
 • జన్మాష్ఠమి ప్రజ్ఞా తరంగాలు
 • క్లీం బీజ సాధన - ఆరోగ్యము కొరకు
 • మహా యోగేశ్వరీ దేవి ధ్యానము
 • మహా కాల చక్రవర్తీ రాజ్య స్థాపన
 • మనోమయ కోశము
 • మౌనము bit
 • మౌన స్ధితి ధుని
 • నా లక్ష్యము - నా ప్రేమ సందేశము
 • ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరక్టే 2
 • ప్రకృతి ఎల్లప్పుడూ కరక్టే 1
 • నిరంతర గురుసాన్నిధ్య సాధనా శిబిరము
 • ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం
 • పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 1
 • పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 2
 • పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము 3
 • పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము - ద్రాం మంత్రము 4
 • పరివ్రాజక సాధనా శిబిరము - ద్రాం మంత్రము 5
 • పతంజలి అష్టాంగ యోగము
 • పతంజలి అష్టాంగ యోగము 1
 • పతంజలి అష్టాంగ యోగము 2
 • పతంజలి అష్టాంగ యోగము 3
 • ప్రేమధ్యానమునకు మొదటిమెట్టు
 • ప్రేమధ్యానము యొక్క ఆవశ్యకత
 • పృధ్వికి రక్షణా కవచము 1
 • పృధ్వికి రక్షణా కవచము 2
 • పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 1
 • పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 2
 • పురుషసూక్తము - దేవాలయములు 3
 • పురుషసూక్తము - సంజీవిని
 • పురుషసూక్తము - సంఅర్ధ సద్గురు ధ్యానము
 • ప్రశ్నలు - సమాధానములు
 • రామ నామ పారాయణ
 • రహస్యవాణి
 • రామనామ జపము
 • రామాయణ & రామ నామ
 • అవతారా ప్రాకట్యము - ఐశ్వర్యము
 • సక్రీయ మౌనము
 • సమర్పణ
 • సమస్యల నివారణకు గాయత్రీ కుండలినీ
 • సంధ్యావందనము - ప్రాక్టికల్స్
 • సప్తర్షి ధ్యానము - అవతార ప్రాకట్యము
 • శరణాగతి
 • సాధన
 • సాధన
 • సావిత్రి
 • షట్చక్రాలు
 • షోడశ విద్యా - ఓంకారము - గురుపాదుకాస్తవము
 • శ్రీ అరబిందో గ్రూప్ స్టడీ - వేటపాలెము ఆశ్రమమునందు
 • శ్రీ మహా యోగేశ్వరీ ధ్యానము
 • శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ 1
 • శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ 2
 • శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రము
 • శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ Complete one cycle
 • సమర్ధ సద్గురు స్పర్శ ధ్యానము
 • సూర్య కిరణములు - సప్తర్షులు - అనుగ్రహ మాలా మంత్రము
 • సూర్యనమస్కారములు - ద్రాం సాధన
 • శ్వాస ధ్యానము - విద్యావిధానము
 • శ్వాస ధ్యానము
 • స్వయం ఆహుతి ధ్యానము
 • తితీక్ష తపస్సు - వాక్శక్తి
 • త్రికాల సంధ్యావందనము 1
 • వేదముల విశిష్ఠత 1
 • వేదముల విశిష్ఠత 2
 • విశ్వ ఏకీకరణ గాయత్రీ మంత్ర జపము
 • యోగ మాయా ధ్యానము
 • యుగ సంధి మన బాధ్యత
 • Mantras and Initiations by Master R K
 • అగ్ని సూక్తం
 • అనుగ్రహ మాలా మంత్ర దీక్ష
 • అనుగ్రహ మాలా మంత్రము 16 సార్లు
 • అనుగ్రహ మాలా మంత్రము
 • దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము
 • దత్తాత్రేయ షట్చక్ర స్తోత్రము - ధ్యానము
 • దత్తాత్రేయ వజ్రకవచము
 • గురుపాదుకా స్తవము
 • గురుపాదుకా స్తవము అర్ధ సహితముగా
 • గురుపాదుకా స్తోత్రము
 • మహా లక్ష్మీ మంత్రము
 • మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 1
 • మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 2
 • మహా లక్ష్మీ మంత్రము దీక్ష 3
 • మహా మృత్యుంజయ మంత్రము
 • మహా మృత్యుంజయ మంత్రము
 • ఓం సాయి వేంకటేశ శ్రీ రాం ఓం దీక్ష
 • రామ నామ జపము
 • ఓం సాయి మహాలక్మీ నాధాయనమ: దీక్ష
 • శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్ర పారాయణ
 • శ్రీ రామ శర్మ ఆచార్య గురు మంత్రము దీక్ష
 • శుభ కామన
 • విశ్వ ఏకీకరణ మంత్రము
 • చింతామణి మంత్రము
 • దత్త శరణాగతి మంత్రము 16 సార్లు
 • సర్వరోగహర సాధన